672 362 210 bialka@lorra.eus

Productores de Kiwi asociados a Bialka.

Kiwis Intxausti

“Kiwi”

Aritz Ibarrola

Viveros Etxebarria